Rederijkerspost Nicolaas Grijp 3-2000

REDERIJKERSPOST


  Rederijkerspost || programma 1-4-2000 || eerdere programma's

3

Bestuur:
Jaap Fijma Voorzitter
John Engberts Secretaris
Miriam Werners Penningmeester
Oege Lesman Commissie Techniek
Greetje Meindertsma Coördinatie jeugdzaken
Greetje Bosma Lid
 Het correspondentieadres: De Klief 13, 9843 CJ Grijpskerk

REDERIJKERSPOST

Contactblad van de Rederijkerskamer Nicolaas Grijp, Opgericht 1862 te Grijpskerk, Maart 2000


VRIENDEN REDERIJKERS, LEDEN EN DONATEURS NICOLAAS GRIJP

Zo enige tijd voor onze jaarlijkse uitvoering een goed moment voor het laten verschijnen van een nieuwe Rederijkerspost. Het inleveren van kopij loopt nog niet echt, schroom niet en klim ook eens in de pen.
Alle repetities en overige voorbereidingen voor onze uitvoering op 1 april aanstaande zijn in volle gang. Het belooft een zeer afwisselende avond te worden met voor elk wat wils. Hierover verderop meer.
De techniek staat niet stil, daarom nu voor het eerst een met foto's verluchtigde Rederijkerspost.

STAND VAN ZAKEN   UITVOERING 1 APRIL 2000

Zoals gezegd zijn alle voorbereidingen in volle gang. De jongste groep is nu reeds een aantal weken bezig met het stuk onder leiding van Marlies van der Naald en Hillie Holtrop, daarbij ondersteund door Jan Dol, die we nog wel kennen van "Moord in de kleedkamer". De groep krijgt het nog aardig druk: zij is gevraagd om het stuk in de 4 bibliotheken van de gemeente Zuidhorn te spelen , waarvan de eerste op 8 maart heeft plaatsgevonden.
Tevens gaat de groep op 8 april meedoen aan "Kleintje Redrijken" te Kantens.

Paljas en de Vuurvreter van Rindert Kromhout.
Kapitein en Harlekijn dingen samen naar de hand van Duifje. Wie gaat er winnen?
Karen, Marjolein, Vera, Chris, Hanneke, Floor, Koen, Merel en Femmy zijn er, zoals bijgaande foto laat zien al helemaal klaar voor.

STAND VAN ZAKEN UITVOERING 1 APRIL 2000 (vervolg)

De oudere jeugd van 13 17 jaar speelt Ällemaal even gek" van Herman Steenbeke.
Wat gebeurt er als je als ruimtemannen op aarde strandt en wie kom je zoal tegen?

Repetitie

Onder leiding van Yvonne Bijstra wordt ook door deze groep druk geoefend bijgaand reeds een voorproefje

Tussen de verschillen toneelstukken door deze keer een tweetal gedichtenblokken welke worden verzorgd door Ine v.d.Berg
Gedichten van onder andere Rutger Kopland, Eva Gerlach en Annie M.G.Schmidt zullen ons deel worden.

VALS ALARM

Stel je voor: 1 april; je zult maar jarig zijn
Pim is jarig. Haar feest is echter op een teleurstelling uitgelopen. Er kwam niemand opdagen.
Teneergeslagen besluit ze naar bed te gaan . Dan wordt er ingebroken……………………….

VERHALEN IN EN OM GRIJPSKERK

Wellicht een nieuwe trend?? Peter Broer, Rommert Jorritsma en Gert Sennema verzorgen aan het einde van de avond een aantal verhalen die zich afspelen in en om Grijpskerk
U ziet een zeer afwisselend programma en nodig u dan ook van harte uit om op 1 April aanstaande 's avonds om 20.00 uur in "De Tap[perij" dit alles te komen bekijken.

ALGEMEEN

Ook ander kamers binnen het KPGRV zijn rond deze tijd actief. Onderstaand een aantal suggesties voor de komende tijd

- Ons Genoegen uit Leek speelt op zaterdag 18 maart in De Postwagen te Tolbert het komisch drama "Het lijk in de vriezer" van Teun Minses
- Redrijkerskamer Tollens speelt op vrijdag 31 maart om 20.30 uur in de doopsgezinde kerk te Sappemeer de eenakter " een roos is een roos", daarnaast gedichten door Elisa Noordermeer en Jan Albert Buiskool, alsmede een optreden van de jeugdtoneelvereniging Gummo naar Shakespeare Ï'Heure Espagnõl
- Sappho uit Loppersum speelt in de herberg "De Lopster Kroon"op vrijdag 24 maart de eenakter "Ben ik in beeld" een zeer eigentijdse bewerking van de eenakter Jubileum van A.Tsjechov, verder op zaterdag 25 maart de eigen productie van jong Sappho, "Grenzeloos", alsmede de eenakter "Vluchten kan niet meer". Aanvang op beide avonden om 20.00 uur.

Bekijk ook onze pagina op internet www.groningen.org/KPGRV/htm/index4b.htm

Het nieuwe millennium is al weer enige tijd onderweg. Een mooie gelegenheid om uw contributie of donateurbijdrage voor 2000 te voldoen. Rekeningnummer 323902928

Griepskerk veur de speuln
Ik wil het u niet onthouden. Het Grijpskerk Grolympisch Team. Wie weet horen we nog van ze.