redpost4-2000.rtf converted by Lorenz Graf's HTMLtool 3.01

REDERIJKERSPOST


  Rederijkerspost || eerdere programma's

5

Bestuur:
Jaap Fijma Voorzitter
John Engberts Secretaris
Miriam Werners Penningmeester
Oege Lesman Commissie Techniek
Greetje Meindertsma Coördinatie jeugdzaken
Greetje Bosma Lid
      
 
 

 
 
Het correspondentieadres: De Klief 13, 9843 CJ Grijpskerk Tel: 0594-212837
Fax: 0594-212098 / e-mail: j.fyma@tip.nl


REDERIJKERSPOST
Contactblad van de Rederijkerskamer Nicolaas Grijp, Opgericht 1862 te Grijpskerk, November 2000


VRIENDEN REDERIJKERS, LEDEN EN DONATEURS NICOLAAS GRIJP

De laatste Rederijkerspost dateert alweer van voor de vakantie. In de tussen tijd zijn er een aantal ontwikkelingen geweest, waarover wij u willen informeren. Op de valreep nog wat mededelingen over het Concours, verder o.a. de voorbereidingen voor de uitvoering van komend seizoen en een aantal mededelingen.

CONCOURS 2000.

Denkt u nog aan het Rederijkersconcours 2000 op 17 en 18 november aanstaande in De Rotonde te Niekerk. Er is een mededeling rond gegaan over deelname aan de workshops en/of het diner op de zaterdagmiddag. Ook Nicolaas Grijp neemt deel aan het Concours. Ine v.d. Berg draagt een gedicht voor in de categorie eigen keuze; Hu We Wie van Lucebert, op vrijdagavond 17 november. Dit klankgedicht is door haar voorgedragen tijdens onze afgelopen uitvoering. Daarnaast zal een eenakter worden opgevoerd. Onder regie van Wiero Oosterbaan voeren Manny Engberts, Greetje Bosma en Peter Broer de eenakter "Een lichte Lunch" van Peter Van Straaten op. Dit vindt plaats op zaterdagavond 18 november. Wij hopen dat er velen van u komen om onze vertegenwoordigers te ondersteunen en aan te moedigen.

VOORBEREIDINGEN UITVOERING 2001

WANNEER??

Weet u het nog? Onze jaarlijks uitvoering zal plaatsvinden op 31 maart 2001. Noteer deze datum alvast in uw agenda's.

Jonge jeugd.

De groep bestaat uit 11 jongenacteurs en actrices die zich vol enthousiasme op het toneelspel gaan toeleggen. Er zijn dit jaar 4 jongens bij de groep. Nu er zoveel kinderen zijn, is besloten twee toneelstukjes op te voeren. De verhalen zijn er al wel, maar het echte toneelspel moet nog beginnen, want onze acteurs starten begin december met de repetities.

Wat wordt er gedaan? Na de warming-up, waarin flink gerend en gedraafd wordt en gekke typetjes uitgebeeld gaan worden, is het tijd voor het echte toneelwerk. We zullen alvast een tipje van de sluier oplichten:

In "de rommelwinkel" zijn een zeer deftige bontjas en een oude, smoezelige regenjas de hoofdrolspelers. In het andere stuk dat we gaan spelen, regeert een rechter met assistentie van een klikspaan over waarheid en bedrog.

Oudere jeugd

De oudere jeugd is al druk aan het werk. Een groep meiden is enthousiast bezig zelf een stuk te schrijven hierbij geholpen door Teun Minses uit Leek, een echte toneelschrijver.

Naast een belangrijke invulling door onze jeugdleden, wordt ook een eenakter ten tonele worden gevoerd. er is gekozen voor "Serenade" van Mrozek. Een onderhoudend stuk, met een vrolijke noot. Het verhaal gaat over een Vos, die het heeft voorzien op de bewoners van het "Kippenhok". Het stuk wordt gespeeld door Wessel Hagels, John Engberts, Anita Lutz, Sylvia Hoogenboom en Greet Oosterbaan. De regie is in handen van Jannie Tiessens uit Zuidhorn. Zij heeft ons afgelopen seizoen ook geregisseerd. Het licht en geluid zal, evenals voorgaande jaren worden verzorgd door het duo Adrie Willekes en Renee van Kessel.

VANUIT HET GRONINGER CENTRUM voor AMATEURTONEEL

Het eenakter festival wordt dit jaar in het Westerkwartier gehouden op 23 en 24 maart 2001 in het Vereniginggebouw 'Het Dorpshuis' in Tolbert. Het finalefestival is dit seizoen op 16 juni 2001 in de Schouwburgzaal in Groningen. Een hele uitdaging dus. Daarnaast organiseert de kring Westerkwartier van het GCA in samenwerking met de Culturele Raad Leek een Monologenfestival op 24, 25 en 26 februari 2001 in de theaterzaal van de Oude Ulo. De te spelen monoloog mag niet langer duren dan 30 minuten. Elke tekst die door één persoon gedaan wordt is een monoloog. Voorwaarde van het festival is dat je niet alleen én schrijven én spelen én regisseren mag. Minstens een van de drie moet door een ander gebeuren. Een professionele jury geeft commentaar. Inschrijving moet voor 1 december 2000. Gebeuren. Heeft iemand belangstelling hiervoor, geef dat dan door aan Jonh Engberts.

VAN ONZE VLAAMSE REDERIJKERS

In de vorige Rederijkers Post heeft u een verslag kunnen lezen van het jaarlijkse Rederijkerscongres. Volgend jaar zal dat plaats vinden op 9 en 10 juni in Mechelen. Naast diverse lezingen vindt er ook de strijd plaats om de Taalunieprijs voor de Rederijkerij. Het thema van het Congres is 'In 't Sotte'. Een thema dat in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd mag worden. We willen eigenlijk zien om dit jaar met een groep mensen van Nicolaas Grijp naar Mechelen af te reizen. Het is elk jaar een heel gezellig gebeuren. Nadere informatie volgt in een volgende Rederijkers Post.

VERWACHTE UITVOERINGEN OVERIGE KAMERS

27 januari 2001 Ons Genoegen 'Cranckybox' van Judith Herzberg
9, 10 en 17 febr. 2001 Eendracht 'Bedkwartet' van Aykbourn
maart 2001 Tollens 'Herinnering aan Holland' vrije bijdrage+ iets anders
3 maart 2001 Nut en Genoegen 'Het Manuscript'
17 maart 2001 Praedinius 'Hartelijk gecondoleerd' van Feydeau+ een andere eenakter.
31 maart 2001 Nicolaas Grijp 3 stukken van de jeugd en Serenade van Mrozek.

VANUIT HET BESTUUR

Helaas is Jaap Fijma om gezondheidsredenen tijdelijk niet in staat zijn taken als voorzitter uit te voeren. Hij heeft onlangs een operatie ondergaan en het zal nog wel enige tijd duren voor hij weer de oude is. Wij wensen Jaap van deze plaats beterschap toe en hopen dat hij weer snel naar huis mag. De rest van het bestuur zal proberen het werk zo goed mogelijk voort te zetten zonder hem.

Aan alle leden, ereleden en donateurs hebben wij een verzoek.
Voor zover u beschikt over een fax en/of e-mail adres geef dat dan even door aan het secretariaat. De verspreiding van onder andere deze rederijkerspost wordt daardoor een stuk makkelijker.

Indien u een bericht aan de kamer Nicolaas Grijp wilt zenden kunt u dat hier intypen: