Rederijkerspost maart 2001

REDERIJKERSPOST


  Rederijkerspost | programma 31-3-2001 | programma's

6

Bestuur:
Jaap Fijma Voorzitter
Greet Oosterbaan Vice-voorzitter
John Engberts Secretaris
Wessel Hagels Penningmeester
Greetje Meindertsma Coördinatie jeugdzaken
Greetje Bosma Lid
      
 
 

 
 
Het correspondentieadres: Engewertlaan 9
9843 BX Grijpskerk
tel: 0594-212788REDERIJKERSPOST

Contactblad van de Rederijkerskamer Nicolaas Grijp, Opgericht 1862 te Grijpskerk, maart 2001VRIENDEN REDERIJKERS, LEDEN EN DONATEURS NICOLAAS GRIJP

Een Rederijkerspost vlak voor de voorstelling van 31 maart a.s. Om u op de hoogte te brengen van de activiteiten in de afgelopen periode en vast vooruit te blikken naar de rest van het seizoen.

De afgelopen maanden zijn voor Nicolaas Grijp erg actief geweest. Hoewel de meesten van u daarvan misschien niet zoveel gemerkt hebben. Hier volgt een kort verslag van de activiteiten, gevolgd door wat er de komende tijd te gebeuren staat.

CONCOURS 2000.

Het Rederijkersconcours 2000 op 17 en 18 november in De Rotonde te Niekerk was voor Nicolaas Grijp een succes. Ine v.d. Berg droeg het gedicht: Hu We Wie van Lucebert voor in de categorie eigen keuze. Hiermee won ze de eerste prijs in de categorie gedichten. Beide avonden was de zaal helemaal vol. Vooral Ine oogstte veel succes met haar gedicht.
Het oordeel van de jury:

"Over de keuze van dit gedicht, een experimenteel klankschilderwerkje van Lucebert, niets dan lof, te meer omdat het maar zelden voorkomt dat werk van de 'koning der Vijftigers' tijdens rederijkersconcoursen wordt voorgedragen.
De al even stoutmoedige voordracht van Ine van de Berg maakte op de jury en het publiek een geweldige indruk. Prachtig was het stemgebruik, de dictie en met name ook de intonatie. Het experimentele klankkarakter van het gedicht kwam mede zeer fraai tot zijn recht door een goed gevoel voor ritme en snelheid. De wisselingen in het tempo van de verschillende strofen/delen van het gedicht maakten dat de toehoorders 'op de punt van hun luisterstoel' bleven zitten. De rustige en onopvallende houding tijdens de voordracht versterkte de aandacht voor het pure klankkarakter van het gedicht."
Met de eenakter "Een lichte Lunch" van Peter van Straaten wonnen we de tweede prijs in de categorie eenakters. De jury had wat kanttekeningen bij spel en aankleding, maar was over het algemeen positief over de voorstelling.
Het oordeel van de jury:
" Het stuk gaat over 2 zussen die herinneringen aan vroeger ophalen. Ook wordt de betreffende "problematiek" doorgetrokken naar het hier en nu. Dit vereist veel van de spelers, met name subtiel spel kunnen brengen. Voor een groot deel is men daarin prima geslaagd."

MONOLOGENFESTIVAL

Op 24 en 25 februari was er het monologenfestival georganiseerd door de kring Westerkwartier van het Groningen Centrum voor Amateurtoneel. John Engberts deed daar een korte monoloog in het Gronings. Met een prima resultaat. Hij is gevraagd voor het finalefestival op 16 juni in de Stadsschouwburg

EENAKTERFESTIVAL

Op 23 en 24 maart vindt in het dorpshuis in Tolbert het jaarlijks eenakterfestival plaats. Nicolaas Grijp doet hieraan mee met twee stukken. Op vrijdagavond speelt de oudere jeugd hun stuk (dat ook op de uitvoering op 31 maart te zien is) en op zaterdagavond speelt Nicolaas Grijp de "Lichte lunch", die ook op het Concours is gespeeld. Wij zijn benieuwd of een van deze groepen ook wordt uitgekozen voor het finalefestival op 16 juni.


UITVOERING 31 maart 2001

Een groot deel van van de leden Nicolaas Grijp is druk bezig met de laatste loodjes voor de

uitvoering op 31 maart in De Burcht. (Let u er wel op dat we dit jaar voor het eerst niet bij Lucassen spelen.)

Het belooft een afwisselende avond te worden. We hebben een zeer uitgebreid programma met voor elk wat wils. Het volledige programma vindt u bij deze Rederijkerspost.

Jonge jeugd.
De groep bestaat uit 14 jonge acteurs en actrices die zich vol enthousiasme op het toneelspel toeleggen. Samen voeren ze twee toneelstukjes op. Ze zijn enthousiast bezig en we zijn benieuwd naar het resultaat.

Oudere jeugd
De oudere jeugd heeft zelf de ideeën aan gedragen en Teun Minses uit Leek, die zelf veel toneelstukken heeft geschreven, heeft er een stuk van gemaakt. Elke donderdagavond wordt er op Kerkplein 6 gerepeteerd. Dit onder regie van Ria Kwint, bijgestaan door Herry Cornelius. Herry is een semi-professionele regisseur die veel ervaring heeft met jongeren en toneel. Dit stuk gaat dus in première op het eenakterfestival in Tolbert.

Volwassenen
De avond wordt besloten door een eenakter gespeeld door de "senioren". Ook die hebben veel plezier in de repetities voor het stuk. Elke maandagavond zijn we weer in het "kippenhok". U zult het zien.

Naast de eenakters zal John Engberts de monoloog laten horen die hij heeft gehouden op het monologenfestival en draagt Ine v.d. Berg weer een aantal gedichten voor.

Entree:
De toegangsprijs bedraagt volwassen: 10,--
kinderen t/m 12 jaar 5,--

Donateurs en leden kunnen hun toegangskaarten in ontvangst nemen bij de "kassa" in De Burcht op vertoon van donateurskaart of lidmaatschapskaart. Deze wordt tezamen met deze Rederijkerspost en het programma bij u aangeboden.

De afgelopen jaren hadden de ouders van de jeugdleden gratis toegang tot de voorstelling. Op de afgelopen jaarvergadering is besloten dit af te schaffen. De jeugd betaald maar een zeer geringe bijdrage en dat willen we graag zo houden. We vinden dat de kosten geen belemmering mogen zijn voor de jeugd om mee te doen met toneel. De kosten van de uitvoeringen worden echter steeds hoger. Daarom hebben de entreegelden hard nodig om te kosten te dekken.
We zijn er zeker van dit u hiervoor begrip zult hebben.

Tot ziens op 31 maart in DE BURCHT.


VAN ONZE VLAAMSE REDERIJKERS

We willen eigenlijk proberen om dit jaar met een groep mensen van Nicolaas Grijp naar Mechelen af te reizen op zaterdag 9 juni om deel te nemen aan het 18e Internationaal Rederijkers congres. Dit congres is elk jaar een heel gezellig gebeuren. We hebben inmiddels het programma ontvangen en ook nu weer is het een afwisseling van cultuur (stadswandeling door Mechelen en toneelvoorstellingen op zaterdag en lezingen en toneel op zondag) en lekker eten en drinken en gezellig samenzijn. Het begint zaterdag 9 juni om 15.00 uur en wordt afgesloten op zondag 10 juni om 16.30 uur met de afscheidsreceptie.

We hebben ook al gegevens over hotels en andere verblijfsmogelijkheden. Wat het gaat kosten en voor wanneer we ons op moeten geven, horen we waarschijnlijk eind april.

Wil iedereen die mee wil zich opgeven bij John Engberts. Dan kunnen we met elkaar overleggen waar we willen overnachten en dat tijdig regelen.VANUIT HET BESTUUR

Gelukkig is Jaap Fijma weer hersteld. Het heeft lang geduurd voor hij weer op de been was. Om het werk van Nicolaas Grijp door te laten gaan heeft Greet Oosterbaan de functie van vice-voorzitter op zich genomen en geprobeerd de taken van Jaap zo goed mogelijk over te nemen. Het bestuur heeft Wessel Hagels bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen. Omdat we het nu heel druk hebben met de komende uitvoering is er eigenlijk geen tijd om een ledenvergadering bijeen te roepen. Op de eerstvolgende ledenvergadering zal de bestuurssamenstelling uiteraard op de agenda staan. We hopen dat u ons tot dan toe het mandaat geeft om op de gekozen wijze voort te gaan.Aan alle leden, ereleden en donateurs hebben wij een verzoek.
Voor zover u beschikt over een fax en/of e-mail adres geef dat dan even door aan het secretariaat. De verspreiding van onder andere deze rederijkerspost wordt daardoor een stuk makkelijker.


Indien u een bericht aan de kamer Nicolaas Grijp wilt zenden kunt u dat hier intypen: