Rederijkerspost maart 2001

REDERIJKERSPOST


  Rederijkerspost | programma 2 en 3 april 2004 | oude programma's

9

Bestuur:
Ria Kwint Voorzitter
John Engberts Secretaris
Greet Oosterbaan Penningmeester
Greetje Meindertsma  Coördinatie jeugdzaken
Iris van der Meer Lid

      
 
 

 
 
Het correspondentieadres: Engewertlaan 9
9843 BX Grijpskerk
tel: 0594-212788
e-mail: ajengberts@castel.nl


Uitvoering | van het bestuur | Concours | Email-adressen
Contactblad van de Rederijkerskamer Nicolaas Grijp, Opgericht 1862 te Grijpskerk, maart 2003VRIENDEN REDERIJKERS, LEDEN EN DONATEURS NICOLAAS GRIJP

Uitvoering vrijdag 2 en zaterdag 3 april

4 Kamers met tuin


Aanvang: 19.30!
plaats: De Burcht
kaarten: voorverkoop € 6,00
aan de zaal € 7,00

reserveren voor ereleden, leden ,donateurs en leden van zusterkamers bij
John Engberts tel: 0594-212788 of per e-mail: ajengberts@castel.nl

Uitverkocht

De jeugd speelt in een speciale matinee op

zaterdagmiddag 3 april

Het pad langs de rivier


Aanvang: 16.00 uur
plaats: de Burcht
kaarten volwassenen € 3,00
kinderen t/m 12 jaar € 1,50

Disco na.


Onder de bezielende regie van Sjoerd van der Naait belooft het een zeer bijzondere voorstelling te worden. Het speciaal voor het stuk door Gert Sennema ontworpen decor geeft een extra dimensie aan het toneelbeeld: in letterlijke zin. Let u vooral op de tuin!
Omdat er vanwege het bijzondere decor minder plaatsen beschikbaar zijn dan gewoonlijk spelen we twee avonden. Om er zeker van te zijn dat u ook een plaats heeft is het aan te raden te reserveren. Ook wanneer u niet hoeft te betalen.
In verband met de duur van het stuk speelt de jeugd dit jaar tijdens een speciale zaterdagmatinee. Uiteraard zijn ze ook 's avonds van harte welkom.

Op het programma staat voor de zaterdagmiddag: Het pad langs de rivier (een smokkelaaravontuur)
Een stel meiden logeert op het platteland. Dichtbij ligt de grens met Duitsland en wat ze daar allemaal beleven.....

En na het toneel van de jeugd is er disco.

voor de vrijdag- en de zaterdagavond: 4 kamers met tuin
Het stuk bestaat uit 4 bij elkaar behorende eenakters. Ze spelen allemaal in dezelfde kamer van een appartement, dat steeds opnieuw verkocht wordt. De stukken spelen in de verschillende jaargetijden en met heel verschillende personages. Zoals u zult zien is er een uitgebreide bezetting. Zelfs mensen die al jaren niet gespeeld hebben, doen weer mee.

Van het Bestuur

Op de laatste jaarvergadering traden Greetje Bosma en Wessel Hagels af. Met veel moeite zijn we er in geslaagd nieuwe bestuursleden te vinden. Iris v.d. Meer en Ria Kwint traden toe tot het bestuur. Voor Ria is dat al de tweede keer dat ze in het bestuur zit!! Aangezien Greet Oosterbaan had aangegeven geen voorzitter meer te willen zijn, is Ria bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Greet gaat nu weer over het geld.
Dit jaar treden John Engberts en Greetje Meinderstma af. Ook dan hebben we weer twee nieuwe bestuursleden nodig. Denk er al vast over na of je je beschikbaar wilt stellen. Zonder bestuur kan Nicolaas Grijp niet blijven bestaan!

Avelien heeft aangegeven dat ze na al die jaren wil stoppen met haar werk met de jeugd. Ook daar hebben we dus mensen nodig die dat werk willen overnemen. Als er niemand is om dit te doen, zal de onze jeugdgroep helaas niet meer verder kunnen. Het zou toch jammer zijn als we na zoveel jaren moeten stoppen met zoiets succesvols. Ook hier dus een oproep aan leden, donateurs, ouders: wilt u volgend seizoen de jeugd begeleiden of weet u iemand die dat zou kunnen of willen: geef het door aan het bestuur.

Rederijkers Concours 2003

Ook vorig jaar was er in november weer een concours. Deze keer in Hoogezand, georganiseerd door de rederijkerskamer Tollens. Tollens vierde haar 150-jarig bestaan en wilde daarom het concours organiseren. Er was een gevarieerd programma. Vrijdagavond werd het stuk 'Spotgeesten' opgevoerd. Voor de mensen die het zich nog kunnen herinneren, Nicolaas Grijp heeft dit stuk vele jaren geleden met veel succes opgevoerd.
Het is een stuk in drie bedrijven en het spannende van deze opvoering was, dat elk bedrijf gespeeld werd door een andere kamer. De regisseurs hadden wel wat overleg gehad, maar waren verder vrij in hun interpretatie. Dat leverde een afwisselend geheel op, waarbij dezelfde rollen dus elk bedrijf gespeeld werden door andere mensen en in een duidelijk andere opvatting van het stuk. De kamer Eendracht uit Zuidhorn speelde het eerste bedrijf, Praedinius uit Winsum het tweede en Ons Genoegen uit Leek nam het derde bedrijf voor haar rekening. Inmiddels hebben ze dit stuk in deze bezetting ook gespeeld in Leek en in Winsum. Op 13,14 en 21 februari is het nog te zien in Zuidhorn. Daar speelt Eendracht zelf het hele stuk.

Zaterdag was er 's middags een monoloog van Henk Veenstra. Na het diner waren de meeste bezoekers, net als bij de concoursen vroeger, in gala. Een heel feestelijk gezicht.
Deze avond was ook de Commissaris van de Koningin de heer Alders aanwezig, een toespraak hield. Verder trad het mannenkoor uit Hoogezand op en werd er een speciaal stuk gespeeld . Dit was een gezamenlijke productie van leden van verschillende kamers onder regie van Ben Smit.
Naast de optredens en de gedichten die natuurlijk ook een plaats hadden op deze avonden, was er een tentoonstelling over de Rederijkerskamers die zijn aangesloten bij het KPGRV. Een geslaagd Concours.Tenslotte
Wij willen nog steeds graag de e-mailadressen hebben van leden en donateurs. Dat maakt het doorgeven van berichten een stuk eenvoudiger. U kunt het doen door eenvoudig even uw email-adres te versturen in het witte vak hieronder:Uitvoering | van het bestuur | Concours | Email-adressen

Indien u een bericht aan de kamer Nicolaas Grijp wilt zenden kunt u dat hier intypen: