R E D E R I J K E R S K A M E R N I C O L A A S G R I J P

  Rederijkerspost | programma 9 april 2005 | oude programma's

11

Beste ereleden, leden en donateurs,

Op 11 december jl. hebben we vergaderd over hoe het nu verder moet met Nicolaas Grijp.
Helaas waren er slechts 7 leden aanwezig.
We hebben besloten na een jaar van slapen voorlopig verder te sluimeren.
Nicolaas Grijp blijft dus bestaan, want iets dat 145 jaar bestaat hef je niet zomaar op.
In november 2007 zullen we u allen weer uitnodigen om te bespreken hoe we dan verder gaan.
Heeft u voor die tijd al een goed idee, doe er met elkaar iets mee en geef dat ook aan ons door.
U kunt binnenkort zelf zien dat we nog bestaan.

Nicolaas Grijp zal namelijk een gastoptreden verzorgen
op de jaarlijkse uitvoering van "Ons Ideaal"
op 13 januari 2007 in "De Burcht".


De toegang is voor iedereen €3,-- per persoon.

Gespeeld wordt

"De Koningin"

van Cocky van Bockhoven

Speelsters: Greetje Bosma-Winters en Manny Buitenwerf
Regie: Ria Kwint
Raamregie: Sjoert v.d. Naald

We hopen u allemaal te mogen verwelkomen op 13 januari a.s.
Voor de komende tijd wensen wij u prettige feestdagen en vooral een goed, gezond en kreatief 2007.
Hoogachtend, Namens Nicolaas Grijp,

Het bestuur
R. Kwint, Langestraat 63, 9804 PH, Noordhorn
G. Oosterbaan, Kerkplein 1, 9843 HB Grijpskerk