Uit het "Westerkwartier" van 5 september 2012

Rederijkers Nicolaas Grijp 'gewekt'

Rederijkerskamer Nicolaas Grijp bestaat anderhalve eeuw. En dat wil het bestuur van de 'slapende' kamer vieren. Zaterdag 8 september, in molen De Kievit, om 20,00 uur.

Bestuursleden zijn Ria Kwint uit Noordhorn en Oege Lesman uit Grijpskerk. "We vinden het zonde om de rederijkerskamer zo ter ziele te laten gaan...", aldus Lesman.
Overdag is de molen open, met een expositie van schilderijen van Leenders en een expositie over Nicolaas Grijp.
's Avonds om 20.00 uur is de korte bijeenkomst rond het jubileum. "Er worden gedichten voorgedragen door Sjoerd van der Naald, een regisseur uit Grijpskerk en bij diverse verenigingen actief.
De kamer is eigenlijk slapend, maar we vonden het toch leuk om een activiteit rond de 150e verjaardag te organiseren."


Nicolaas Grijp (op de foto rond 1900) kent dus nog maar twee bestuursleden. "Rederijkerskamers zijn ooit opgericht ter bevordering van welsprekendheid.
Het was een soort golf die over Groningen kwam, notabelen gingen oefenen in welsprekendheid. Er was hier meer contact met niet-Groningers en het leek velen makkelijk wat vrijer te zijn om zich te uiten, ook in het Nederlands", legt Lesman uit. De activiteiten bestonden in vroeger tijden uit het voordragen van gedichten, improvisaties en memorisaties. Later kwam er ook toneelspel. "Het stuk SZUSSEN was de laatste uitvoering, dat was in 2009. Ach, iedereen heeft het altijd hartstikke druk, mensen zijn moeilijk te porren om een heel seizoen bezig te zijn met toneel.
Belangstellenden kunnen zich op de jubileumavond melden... Dan kijken we wel wat er uit voortvloeit... *

Er is ook een archief: het oudste deel ligt in het Rijksarchief Groningen. Vaandel, archiefstukken zijn er nog. En dokter S.K. de Waard zijn voorzittershamer uit ca. 1888..."