Rederijkerskamer Nut en Genoegen

Rederijkerskamer Nut en Genoegen Speelt op:

zaterdag 26 maart 2005

Deze avond zal het dorpshuis in Uitwierde trillen van

"VERLANGEN"

Het Verlangen

Voor al uw zintuigen ontvouwt zich een schitterend multimediaspectakel met toneel en film.
Het thema van deze avond is "verlangen", dit thema is uitgewerkt in verschillende scènes en films, die door onze leden van de rederijkerskamer zullen worden gespeel.

Met het beschikbaar stellen van een gast regisseur, door het regiefonds van Koninklijk Provinciaal Rederijkers verbond (KPGRV), heeft u vanavond twee toneel stukken met elk een eigen karakter.

De "Polytherapeut"

is geregisseerd door gast regisseur Gradus de Groot en

"De Kleine Jonker"

door onze vaste regisseur Peter Godlieb.

Veel plezier!

Inlichtingen:


Nut & Genoegen
Jos van der Borg
De Populieren 68a
9781 MK Bedum

_______________________________________________

Indien u een bericht voor Nut en Genoegen wilt achterlaten, kunt u dat hier intypen