Rederijkerskamer Nut en Genoegen - Holwierde

opgericht 1892

Beste mederijkers,

Hierbij nodigt de Rederijkerskamer Nut en Genoegen jullie hartelijk uit haar jaarlijkse uitvoering bij te wonen.
Dit jaar spelen we "Hemel op stelten", een blijspel in drie bedrijven van Carl Slotboom..

CLICK HIER VOOR HET PROGRAMMA

De uitvoering vindt plaats op 14 februari a.s. in het dorpshuis te Uitwierde.
Aanvang 20.00 uur.

De toegang voor rederijkers is, op vertoon van de lidmaatschapskaart van het K.P.G.R.V., uiteraard gratis. Wel willen we graag van te voren weten welke rederijkers komen, zodat we ruimte kunnen reserveren. We stellen het dan ook zeer op prijs als jullie ons even bellen (of e-mailen!) wanneer jullie van plan zijn naar Uitwierde te komen.Wij verwelkomen jullie graag 14 februari en wensen jullie een hele plezierige avond.

Met een vriendelijke groet,

secretariaat:
Jos van der Borg
De Populieren 68a
9781 MK Bedum
tel. 050-3015841 e-mail: josvanderborg@ptt-telecom.nl