Wie zijn en wat is Praedinius?


De rederijkerskamer PRAEDINIUS is gezeteld in Winsum (Gron.) De kamer is opgericht op 17 november 1871 en is nog steeds actief bezig met het rederijken.

Dit rederijken betekent voor de 15 leden van PRAEDINIUS:

Ongeveer maandelijks een bijeenkomst waar men bezig is met allerlei verschillende onderwerpen die met taal te maken hebben zoals:

 • voorlezen uit eigen werk
 • voordragen en bespreken van gedichten
 • improviseren op een thema
 • bezoeken van toneelvoorstellingen e.d.
 • muzikaal bezig zijn
 • het "behandelen" van een schrijver
 • etc, etc.

Verder zijn de leden actief bezig met TONEEL. Dit varieert van het schrijven en spelen van stukkken tot het maken van decors en belichting voor de uitvoeringen.

De kamer staat open voor invloeden van buitenaf. Hiermee wordt bedoeld dat:

 • regie meestal van buiten de kamer komt
 • contacten met andere kamers en verenigingen belangrijk en inspirerend zijn
 • contact met het KPGRV nauw wordt onderhouden
 • leden uit andere plaatsen en met verschillende achtergronden welkom zijn
 • de kamer altijd op zoek is naar mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan het rederijken

Voor meer informatie kunt u bellen met :

Koert Snitjer, voorzitter 0595-4247 of 06-11289705 of met Walter Vermue, secretaris tel. 050-5515748