Praedinius

Vrijdag 16 april in de Hoogte
in Winsum,

Aanvang 20.00 uur:

Rederijkersavond door en met:

PRAEDINIUS en Thalia

Programma:

  • memorisatie
  • voordracht over en met gedichten
  • open podium
  • voorproefje van: CHAPTER TWO

pauze

  • eenakter door THALIA:

Kinderen van Aert

van Peter Dictus, vertaald in het Gronings door Siemon Reker

spelers: Erna van der Hoeven,
Anko Bakker,
Piet Bulthuis,
Gerard Woudsma
techniek: Henk Panneman
regie: Erna van der Hoeven en
Albert van Ham
Inlichtingen en opgave: Walter Vermue, tel. 050-5515748

_________________________________________________