NIEUWSBRIEF over Internationaal Rederijkerscongres te Groningen
Datum congres: 1 en 2 juni 2019

Informatie over het congres
Het Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkersverbond (KPGRV) organiseert, in samenwerking met het Verbond van Kamers van Rhetorica, het Internationaal Rederijkerscongres (IRC) op 1 en 2 juni 2019. Een congres dat zich in zowel de provincie als in de stad Groningen afspeelt. Wij willen u daar graag op attenderen.

Het IRC wordt na een groot aantal jaren weer in Groningen gehouden onder het thema 'Het Verhaal van Groningen'. Het KPGRV is daarbij gastheer voor de Groninger kamers en de kamers uit België en Nederland. Het congres richt zich op het Groninger landschap, de cultuurhistorie, de ontwikkeling van de taal en op het theater. Het IRC-programma voor 1 en 2 juni 2019 is bijgevoegd.


Zoals u ziet begint het congres op 1 juni 's middags met een cultuurhistorische excursie naar het Openluchtmuseum Het Hoogeland of naar de Menkemaborg. Daarna volgt een rondrit van 25 km over het Hogeland. De route start in Uithuizen en voert langs de dorpen Spijk, Bierum, Godlinze, Leermens, Eenum en eindigt in Zeerijp. Tijdens de rondrit wordt verteld over het landschap. Ook wordt aandacht besteed aan de prachtige kerkjes die de provincie rijk is, zoals de kerk van Spijk, Godlinze en Leermens.
De excursie wordt afgesloten met een bezoek aan de kerk van Zeerijp met orgelspel, een optreden van een monnikentrio en een theater act.


Na het diner in het Trefcentrum te Bedum komt het rederijkersjuweel aan de beurt. Er staan een rad van poëzie, toneelfragmenten, een eenakter en een vrije bijdrage op het programma. Het programma is bijgevoegd.

Op 2 juni start het congres 's morgens met de academische zitting in de stad Groningen. Dan worden twee boeiende lezingen gehouden. De eerste lezing van Dirk Coigneau betreft het 'Antwerps liedboek uit 1544' en de tweede lezing van Redmer Alma gaat over 'De overgang van Fries naar Gronings in de 2e helft 14e eeuw'. De lezingen worden afgewisseld met muziek.


Het middagprogramma richt zich weer op cultuurhistorie met wandelen door historisch Groningen.

Tot slot wordt in het Schimmelpenninck Huys de afsluitende lunch geserveerd. Daarnaast wordt er de Bulle voor Ronse en de Caerte voor Brugge uitgereikt.

Wij hopen met dit inspirerende IRC-programma u enthousiast te maken voor het congres. Zowel waar het gaat om het rederijkersjuweel als om de excursie, de academische zitting en de wandeling door historisch Groningen. Waarbij natuurlijk het diner op 1 juni en de lunch op 2 juni niet ontbreken.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het Verbond van Kamers van Rhetorica,
Johan de Rijck, voorzitter

Namens het bestuur van het Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkersverbond,
Winnie van Hasselt, voorzitter