Foto impressie
van het Internationaal Rederijkers congres
in 1996 te Groningen